cá cược bóng đá trực tuyến - Trang web thể thao tốt nhất

Quy trình bón phân cho cây lúa

Các chất dinh dưỡng cần cho cây lúa Bón phân đạm theo bảng so màu lá lúa 1-Quy trình bón phân cho giống lúa thuần địa phương (lúa mùa) Các giống lúa thuần địa phương (lúa mùa)...

Quy Trình Canh Tác Lúa (P.1)

Để đạt hiệu quả cao trong canh tác cây lúa, bà con cần lưu ý một số kỹ thuật trong chọn giống, chuẩn bị đất, gieo sạ, bón phân, quản lý nước... I. CHỌN LỰA...

Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo tổ chức đấu giá 4 lô ôtô đã qua sử dụng. Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 60/2021/HĐ DV-DHL ngày 01/9/2021 Căn cứ Thông báo đấu giá tài sản...