cá cược bóng đá trực tuyến - Trang web thể thao tốt nhất

BAN LÃNH ĐẠO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
 Ông Nguyễn Văn Thiệu – Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Đức Ninh – Tổng Giám đốc

 

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  • Ông Nguyễn Văn Thiệu
  • Ông Nguyễn Đức Ninh
  • Ông Nguyễn Văn Dũng
  • Ông Phạm Văn Trung
  • Ông Nguyễn Phùng Hưng

Các đơn vị thành viên Công ty gồm 12 phòng Kỹ thuật, Nghiệp vụ, 10 đơn vị sản xuất:

Các phòng Nghiệp vụ:

Văn phòng công ty
Phòng Tổ chức nhân sự
Phòng Kế hoạch – Đầu tư
Phòng Thị trường
Phòng Kế toán thống kê tài chính
Phòng Vật tư vận tải
Phòng Bảo vệ quân sự
Phòng Y tế

Các phòng kỹ thuật:

Phòng Kỹ thuật Sản xuất
Phòng Điện – Đo lường – Tự động hoá
Phòng Cơ khí – Xây dựng
Phòng Kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS)

Các đơn vị sản xuất – kinh doanh:
Xưởng Than
Xưởng Nước
Xưởng Nhiệt
Xưởng Tạo khí
Xưởng Amôniắc
Xưởng Tổng hợp Urê
Xưởng thành phẩm
Xưởng Điện
Xưởng Đo lường – Tự động hoá
Xưởng Sửa chữa và lắp đặt thiết bị hoá chất