cá cược bóng đá trực tuyến - Trang web thể thao tốt nhất

ĐẶT CÂU HỎI

DANH SÁCH CÂU HỎI - TRẢ LỜI

 • Ngô Ngọc Thế
  2022-01-25 14:18:22
  avatar
  Đạm Hà Bắc có tác dụng như thế nào?
  ĐẠM HÀ BẮC TRẢ LỜI
  avatar
  Phân đạm là tên gọi chung của các loại phân bón vô cơ cung cấp nitơ cho cây trồng. Phân đạm cung cấp Nitơ hóa hợp cho cây trồng dưới dạng ion Nitrat NO3- và ion amoni NH4+. Độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá bằng hàm lượng % N trong phân.
  Đây là một trong những loại phân hóa học khá phổ biến, phân đạm luôn được người dân tin dùng. Phân đạm có tác dụng kích thích quá trình sinh trưởng của cây. Có phân đạm, cây trồng sẽ phát triển nhanh, cho nhiều hạt, củ hoặc quả.

 • Phạm Quốc Thắng
  2022-01-25 14:18:14
  avatar
  Amoniac (NH3) được sử dụng như thế nào?
  ĐẠM HÀ BẮC TRẢ LỜI
  avatar
  Amoniac (NH3) được sử dụng trong
  1. kim loại điều trị hoạt động như thấm Nitơ, carbo-Thấm Nitơ, tươi sáng ủ, lò hàn, thiêu kết, sodium Metal Hydride tẩy rửa, nguyên tử Hydrogen hàn, và các ứng dụng khác mà bảo vệ bầu khí quyển được yêu cầu
  2. hydrogenation của chất béo và các loại dầu như một thuận tiện nguồn của Hydrogen
  3. Sản xuất của kiềm, amoni muối, thuốc nhuộm, dược phẩm, cuprammonium Rayon, và nylon
  4. công nghiệp cao su cho ổn định nguyên liệu cao su để ngăn chặn đông máu trong quá trình vận chuyển và lưu trữ
  5. như một chất xúc tác trong các phenol duy nhất-formaldehyde sự ngưng tụ và cũng trong các urê-formaldehyde ngưng tụ để làm cho tổng hợp nhựa
  6. Sản xuất protein và có thể được sử dụng để cải thiện các protein nội dung của thấp-chất lượng hay

 • Ngô Ngọc Thế
  2022-01-24 21:37:42
  avatar
  Đạm Hà Bắc có tác dụng như thế nào?
  ĐẠM HÀ BẮC TRẢ LỜI
  avatar
  Phân đạm là tên gọi chung của các loại phân bón vô cơ cung cấp nitơ cho cây trồng. Phân đạm cung cấp Nitơ hóa hợp cho cây trồng dưới dạng ion Nitrat NO3- và ion amoni NH4+. Độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá bằng hàm lượng % N trong phân.
  Đây là một trong những loại phân hóa học khá phổ biến, phân đạm luôn được người dân tin dùng. Phân đạm có tác dụng kích thích quá trình sinh trưởng của cây. Có phân đạm, cây trồng sẽ phát triển nhanh, cho nhiều hạt, củ hoặc quả.

 • Phạm Quốc Thắng
  2022-01-24 21:36:26
  avatar
  Amoniac (NH3) được sử dụng như thế nào?
  ĐẠM HÀ BẮC TRẢ LỜI
  avatar
  Amoniac (NH3) được sử dụng trong
  1. kim loại điều trị hoạt động như thấm Nitơ, carbo-Thấm Nitơ, tươi sáng ủ, lò hàn, thiêu kết, sodium Metal Hydride tẩy rửa, nguyên tử Hydrogen hàn, và các ứng dụng khác mà bảo vệ bầu khí quyển được yêu cầu
  2. hydrogenation của chất béo và các loại dầu như một thuận tiện nguồn của Hydrogen
  3. Sản xuất của kiềm, amoni muối, thuốc nhuộm, dược phẩm, cuprammonium Rayon, và nylon
  4. công nghiệp cao su cho ổn định nguyên liệu cao su để ngăn chặn đông máu trong quá trình vận chuyển và lưu trữ
  5. như một chất xúc tác trong các phenol duy nhất-formaldehyde sự ngưng tụ và cũng trong các urê-formaldehyde ngưng tụ để làm cho tổng hợp nhựa
  6. Sản xuất protein và có thể được sử dụng để cải thiện các protein nội dung của thấp-chất lượng hay