cá cược bóng đá trực tuyến - Trang web thể thao tốt nhất


Tổng số văn bản được tìm thấy: 169

Ngày ban hành Cơ quan ban hành Số văn bản Trích yếu Tải về
29/06/2023 Chính phủ 42/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH : ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG

damhabac
14/09/2023 Chính phủ 69/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH : SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 159/2020/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2020 VỀ QUẢN LÝ NGƯỜI GIỮ CHỨC DANH, CHỨC VỤ VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

damhabac
26/12/2017 Chính phủ 151/2017/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH : QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG

damhabac
06/09/2023 Chính phủ 67/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH : QUY ĐỊNH VỀ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI, BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC, BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

damhabac
30/06/2023 Chính phủ 44/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH : QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 101/2023/QH15 NGÀY 24 THÁNG 6 NĂM 2023 CỦA QUỐC HỘI

damhabac
14/05/2023 Chính phủ 24/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH : QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG

damhabac
15/06/2022 Quốc Hội 06/2022/QH15

Luật thi đua khen thưởng

damhabac
19/06/2023 Quốc Hội 16/2023/QH15

Luật giá

damhabac
23/06/2023 Quốc Hội 22/2023/QH15

Luật Đấu thầu có hiệu lực từ 01.01.2024

damhabac
21/01/2015 Quốc Hội 93/2015/QH13

LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

damhabac
01/07/2016 Chính phủ 71/2016/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH: QUY ĐỊNH THỜI HẠN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH VÀ XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI KHÔNG THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

damhabac
29/07/2022 Bộ KHĐT 16/2022/TT-BKHĐT

THÔNG TƯ:NGƯNG HIỆU LỰC CỦA THÔNG TƯ SỐ 08/2022/TT-BKHĐT NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 2022 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC CUNG CẤP, ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRÊN HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA VÀ THÔNG TƯ SỐ 10/2022/TT-BKHĐT NGÀY 15 THÁNG […]

damhabac
08/02/2022 Bộ KHĐT 02/2022/TT-BTP

THÔNG TƯ: HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

damhabac
28/05/2022 Chính phủ 34/2022/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH: GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT TRONG NĂM 2022

damhabac
12/06/2022 Chính phủ 38/2022/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH: QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

damhabac